fbpx Monika Anna Mioduchowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Anna Mioduchowska

Monika Anna Mioduchowska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Monika Anna Mioduchowska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Molekularna identyfikacja (endo)symbiotycznych bakterii związanych ze słodkowodnymi Bivalvia, Crustacea i Eutardigrada, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii z rodzaju Wolbachia

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jacek Dabert, Zakład Morfologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , dr hab. Krzysztof Zawierucha, prof. UAM, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , dr hab. Małgorzata Adamska, Katedra Genetyki i Genomiki, Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński , dr hab. Anna Michalik, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Szpila, Katedra Ekologii i Biogeografii, Instytut Biologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Gdańsk, 19 kwietnia 2024 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_przewodni.pdf1.67 MB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_3_autoreferat.pdf2.32 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_3_autoreferat_w_j_ang.pdf2.29 MB

Komisja habilitacyjna

Data publikacji: środa, 11 października 2023 roku, 11:03
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 kwietnia 2024 roku, 10:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Mucha
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha