fbpx Stefan Zbigniew Tukaj | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Stefan Zbigniew Tukaj

Stefan Zbigniew Tukaj

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych

Stefan Zbigniew Tukaj

uzyskał w dniu 04 sierpnia 2023 roku tytuł naukowy

profesora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne


Gdańsk, 06 września 2023 r.

Data publikacji: piątek, 22 września 2023 roku, 12:11
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 września 2023 roku, 12:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Wójcik-Fudalewska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Wójcik-Fudalewska