fbpx Barbara Wanda Kędzierska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Wanda Kędzierska

Barbara Wanda Kędzierska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 maja 2023 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie biologii

Barbara Wanda Kędzierska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Molekularne podstawy regulacji ekspresji genów i mechanizmu specyficzności pomiędzy homologicznymi systemami toksyna-antytoksyna z bakterii Escherichia coli i Enterococcus faecium

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Adam Kaznowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , prof. dr hab. Małgorzata Łobocka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN , prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Uniwersytet Wrocławski , dr hab. Benedykt Władyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Długoński, Uniwersytet Łódzki

Dyplom nr 1025.


Gdańsk, 29 maja 2023 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon bk_wniosek_przewodni_z_podpisem.pdf210.81 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon bk_zal_3_autoreferat_z_podpisem.pdf458.6 KB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon bk_zal_3_selfpresentation_signed.pdf398.62 KB

Komisja habilitacyjna

Harmonogram

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon kedzierska_b_uchwala_komisji_hab.pdf477.72 KB

Uzasadnienie

Data publikacji: wtorek, 10 stycznia 2023 roku, 10:03
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 maja 2023 roku, 9:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha