fbpx Jagoda Mantej | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jagoda Mantej

Jagoda Mantej

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2022 roku

mgr biologii, specjalność biologia medyczna

Jagoda Mantej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Badanie immunomodulacyjnych właściwości zewnątrzkomórkowych białek szoku termicznego w kontekście rozwoju i terapii wybranych chorób autoimmunologicznych

The study of the immunomodulatory properties of extracellular heat shock proteins in the context of the development and therapy of selected autoimmune diseases

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski, Katedra i Zakład Immunologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. n. med. Dorota Ścieglińska, prof. NIO, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Gliwicach, prof. dr hab. Joanna Cichy, Zakład Immunologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyplom nr 4813.


Gdańsk, 28 października 2022 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon jagoda_mantej_praca_doktorska.pdf28.42 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon j_mantej_abstract.pdf179.81 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon j_mantej_streszczenie.pdf169.92 KB
Data publikacji: środa, 25 maja 2022 roku, 11:04
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 marca 2023 roku, 11:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Mucha
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha