fbpx Michał Kamil May | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Kamil May

Michał Kamil May

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2022 roku

magister biotechnologii

Michał Kamil May

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Plastyczność strategii odżywiania storczyków miksotroficznych jako stadium pośredniego w ewolucji mykoheterotrofii

Plasticity of nutrition strategies in mixotrophic orchids as an intermediate stage in evolution of mycoheterotrophy

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. Marc-Andre Selosse

Promotor pomocniczy: dr Marcin Jąkalski
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. dr hab. Emilia Brzosko, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, dr hab. Michał Szcześniak, Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyplom nr 4831.


Gdańsk, 28 listopada 2022 r.

Praca doktorska

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon michal_may_abstract.pdf94.12 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon michal_may_streszczenie.pdf98.7 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.56 MB
PDF icon Recenzja 21.2 MB
PDF icon Recenzja 32.95 MB
Data publikacji: czwartek, 17 marca 2022 roku, 12:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 listopada 2022 roku, 12:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha