fbpx Marcin Pietras | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marcin Pietras

Marcin Pietras

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2022 roku

doktor inż. nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marcin Pietras

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Występowanie obcych gatunków grzybów niepatogenicznych należących do rzędu Boletales oraz Phallales

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , dr hab. Lidia Błaszczyk, Instytut Genetyki Roślin PAN , dr hab. Anna Biedunkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , prof. dr hab. Wiesław Mułenko, Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak Zakład Taksonomii Roślin Collegium Biologicum Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dyplom nr 1008.


Gdańsk, 29 marca 2022 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_przewodni.pdf1.55 MB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon zalacznik_3_autoreferat.pdf746.31 KB

Self-presentation

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon komisja_habilitacyjna_m_pietras.pdf94.24 KB

Harmonogram

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_komisji_habilitacyjnej_m_pietras.pdf263.09 KB

Uzasadnienie

Data publikacji: poniedziałek, 13 grudnia 2021 roku, 13:30
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 5 kwietnia 2022 roku, 12:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Iwona Mucha
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha