fbpx Magdalena Agata Płotka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Agata Płotka

Magdalena Agata Płotka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2021 roku

doktor nauk biologicznych w zakrtesie biochemii

Magdalena Agata Płotka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Analiza molekularna bakteriofagowych i bakteryjnych enzymów litycznych wykazujących podobieństwo do eukariotycznych białek rozpoznających peptydoglikan

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN , prof. dr hab. Monika Janczarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , prof. dr hab. Małgorzata Łobocka, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN , dr hab. Izabela Sabała, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Długoński, Uniwersytet Łódzki

Dyplom nr 994.


Gdańsk, 28 czerwca 2021 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek938.1 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.28 MB

Self-presentation

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna112.6 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram107.14 KB

Uchwała komisji habilitacyjnej

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała komisji habilitacyjnej277.61 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały komisji habilitacyjnej668.66 KB

Uchwała Rady Dyscypliny

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_rdnb_o_nadaniu_stopnia_m._plotka.pdf394.66 KB
Data publikacji: poniedziałek, 19 kwietnia 2021 roku, 9:10
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 6 lipca 2021 roku, 9:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha