fbpx Anne Norbertine Maria Andrea Ausems | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anne Norbertine Maria Andrea Ausems

Anne Norbertine Maria Andrea Ausems

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2021 roku

magister biologii

Anne Norbertine Maria Andrea Ausems

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rekonstrukcja istotnych faz cyklu życiowego czterech gatunków oceanników i nawałników przy wykorzystaniu analizy stabilnych izotopów oraz ptilochronologii

Reconstructing important phases of the annual cycle of four species of storm-petrels using stable isotope analyses and ptilochronology

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Jakubas

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski – Zakład Ekologii Morza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot, dr hab. Piotr Minias, prof. UŁ – Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Dyplom nr 4700.


Gdańsk, 25 października 2021 r.

Praca doktorska

ZałącznikWielkość
PDF icon Rozprawa doktorska14.94 MB

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract321.83 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie PL787.45 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1145.48 KB
PDF icon Recenzja 2196.14 KB
PDF icon Recenzja 3385.88 KB
Data publikacji: wtorek, 30 marca 2021 roku, 22:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 listopada 2021 roku, 9:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha