fbpx Alicja Robionek-Selosse | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Alicja Robionek-Selosse

Alicja Robionek-Selosse

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2021 roku

magister biologii

Alicja Robionek-Selosse

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Strategie życiowe borealnych roślin wodnych Potamogeton alpinus Balb. i Ranunculus reptans L. przy południowej granicy geograficznego zasięgu

Life strategies of boreal aquatic plants Potamogeton alpinus Balb. and Ranunculus reptans L. near the southern boundary of their geographical range

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki biologiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Pełechaty, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS, Katedra Botaniki, Mykologii I Ekologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dyplom nr 4731.


Gdańsk, 20 grudnia 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract_mgr_alicja_robionek-selosse.pdf186.85 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_mgr_alicja_robionek-selosse.pdf194.46 KB
Data publikacji: poniedziałek, 29 marca 2021 roku, 10:53
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 28 grudnia 2021 roku, 12:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Iwona Mucha