fbpx Nagroda Naukowa Rektora UG dla prof. Marca-Andre Selosse | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Nagroda Naukowa Rektora UG dla prof. Marca-Andre Selosse

Nagroda Naukowa Rektora UG dla prof. Marca-Andre Selosse

prof. Marc-Andre Selosse

W tym roku po raz pierwszy Jego Magnificencja Rektor przyznał Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla wybitnych naukowców - pracowników naszej uczelni, które zostaną wręczone 20 marca 2019 r. podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda została ustanowiona Zarządzeniem Rektora UG (Zarządzenie nr 93/R/18  Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 września 2018 roku). Otrzymują ją najlepsi naukowcy – nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe w kategoriach: nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczne.

Kapituła Nagrody przyznała w tym roku jedną nagrodę zespołową i pięć nagród indywidualnych.

Nagrodę zespołową otrzymali:

dr Ernest Czermański, dr hab. Katarzyna Hebel, prof. nadzw., mgr Aleksander Jagiełło, dr Michał Suchanek, dr Marcin Wołek oraz prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski z Wydziału Ekonomicznego UG (nauki społeczne).

Nagrody indywidualne zostały przyznane:

prof. dr hab. Adamowi Liwo z Wydziału Chemii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze), prof. dr hab. Marii Mendel z Wydziału Nauk Społecznych UG (nauki społeczne), prof. dr hab. Małgorzacie Omilanowskiej z Wydziału Historycznego UG (nauki humanistyczne), prof. Marcowi-Andre Selosse z Wydziału Biologii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze), dr hab. Annie Zamojskiej, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania UG (nauki społeczne).

Prof. Marc-Andre Selosse urodził się w 1968 r. w Paryżu. Od wielu lat jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Gdańskim (Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody) oraz w Muséum national d’Histoire naturelle w Paryżu, a także prowadzi gościnne wykłady na Universidade Federal de Viçosa (Brazylia). Doktoryzował się w 1998 r. na Université Paris-Orsay, a cztery lata później uzyskał habilitację. W działalności badawczej zajmuje się przede wszystkim ekologią i ewolucją mikoryzy, tj. symbiozy grzybów z korzeniami roślin, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów
mikoryzowych storczyków oraz taksonów grzybów Sebanicales, Laccaria oraz Tuber (truflowate). Opublikował około 200 prac naukowych w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Prowadzony przez niego zespół zajmuje się populacjami i społecznościami grzybów, koncentrując się zwłaszcza na sieciach mikoryzowych oraz fizjologii odżywiania roślin. Jego grupa badawcza pracuje zarówno na modelach stref umiarkowanych, jak i tropikalnych. Na Uniwersytecie Gdańskim jest kierownikiem Laboratory of Plant Symbioses (LAPS). Specjalizuje się w  tematyce dotyczącej interakcji biologicznych, ekologii i ewolucji i właśnie wykłady o takiej problematyce prowadzi na wielu uczelniach, w tym francuskich, brazylijskich, polskich i portugalskich, można tu wymienić chociażby Ecole Normale Supérieure w Paryżu i Lyonie. Zaangażowany jest czynnie w kształcenie przyszłych kadr nauczycieli licealnych. Od 2010 r jest przewodniczącym Société Botanique de France, członkiem Académie d’Agriculture de France, redaktorem czasopism naukowych Symbiosis, New Phytologist oraz Botany Letters. Aktywnie anga zuje się w działalność popularnonaukową.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 marca 2019 roku, 17:10